پیشنهاد ویژه

فیزیوتراپی در اختلالات کمپلکس شانه
فیزیوتراپی در اختلالات کمپلکس شانه
نسرین ناصری
فیزیوتراپی در اختلالات کمپلکس شانه
نسرین ناصری
2
درس
426
دقیقه
2
بازدید

بیومکانیک ستون فقرات
بیومکانیک ستون فقرات
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
بیومکانیک ستون فقرات
قدمعلی طالبی
4
درس
314
دقیقه
4
بازدید

کارگاه عملی کینزیوتیپ
کارگاه عملی کینزیوتیپ
یزدان یوسفی
یزدان یوسفی
کارگاه عملی کینزیوتیپ
یزدان یوسفی
2
درس
429
دقیقه
2
بازدید

متد سه بعدی برای درمان اسکولیوز
متد سه بعدی برای درمان اسکولیوز
فرناز جوکار
فرناز جوکار
متد سه بعدی برای درمان اسکولیوز
فرناز جوکار
4
درس
545
دقیقه
4
بازدید

کارگاه آموزشی متحرک سازی بافت نرم با تکنیک گراستون
کارگاه آموزشی متحرک سازی بافت نرم با تکنیک گراستون
وحید مظلوم
وحید مظلوم
کارگاه آموزشی متحرک سازی بافت نرم با تکنیک گراستون
وحید مظلوم
1
درس
239
دقیقه
1
بازدید